Techniekmenu in de metropoolregio

Het Museon heeft samen met drie andere science centra een project georganiseerd waarbij (als pilot) 400 scholieren van groep 7 en 8 de science centra bezochten en daar allerhande praktische opdrachten deden om bekend te raken met wetenschap en techniek. Mijn werk bestond uit het bedenken, opzetten, uitvoeren en evalueren van de opdrachten binnen het Museon.

Ik heb me gericht op het onderwerp energie. Leerlingen maakten in het Museon kennis met verschillende energievormen en omzettingen daartussen. Dit gebeurde met een aantal demonstratieproeven, o.a. een elektrolyse-opstelling om de omzetting van elektrische energie in chemische energie en vervolgens in warmte aan te tonen. Ook gebruikten we uraniumerts en een Geiger-Müllerteller om het bestaan van kernenergie en onzichtbare straling aan te tonen.

Vervolgens gingen de leerlingen in teams de energietentoonstelling verkennen en zelf proefjes doen in het laboratorium. Eén doel was om leerlingen alvast een beeld te geven van wetenschapsonderwijs dat ze mogelijk later gaan krijgen. Vandaar dat ze al enigzins systematisch gingen meten en nadenken, bijvoorbeeld over hoe het verbruik van een lamp zich verhoudt tot de hoeveelheid licht die ze uitstraalt.

De dag werd afgesloten met een quiz waarbij de teams hun nieuwe kennis moesten inzetten om te winnen.

Het programma werd na afloop door zowel docenten als leerlingen positief beoordeeld.

Persbericht aftrap Techniekmenu
In de weer met techniek in het Museon – NVOX september 2014 (Info over het blad)

Comments are closed.